Uroczystości 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej